РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

Городская хроника

У к р а ї н а

 

ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                       

РІШЕННЯ

 

Про встановлення тарифів

на централізоване водопостачання та водовідведення

комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» 

 

На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
 • на централізоване водопостачання – 10,93 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість),
 • на централізоване водовідведення – 7,57 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

 

 1. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.

 

  Додаток № 1
 до рішення виконавчого комітету
 Южненської міської ради
 від «03» травня 2018 р. 
 № 1267
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Водопостачання та каналізація» (м. Южне)

 
    Без ПДВ

 з/п
Найменування показниківцентралізоване водопостачанняцентралізоване водопостачання
тис. грн на рікгрн/м3тис. грн на рікгрн/м3
123456
1Виробнича собівартість, у тому числі:11 137,4188,73046 227,4406,0454
1.1прямі матеріальні витрати, у тому числі:5 142,2514,03091 836,1141,7824
1.1.1електроенергія669,9730,5252861,3450,8362
1.1.2витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання4 194,4023,2879974,7690,9463
1.1.3витрати на реагенти277,8750,21780,0000,0000
1.1.4матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)0,0000,00000,0000,0000
1.2прямі витрати на оплату праці770,9050,6043966,8050,9385
1.3інші прямі витрати, у тому числі:622,2390,4878995,8360,9667
1.3.1відрахування на соціальні заходи169,5990,1329212,6970,2065
1.3.2амортизаційні відрахування327,9360,2571783,1390,7602
1.3.3підкачка води сторонніми організаціями124,7040,09780,0000,0000
1.3.4інші прямі витрати0,0000,00000,0000,0000
1.4загальновиробничі витрати, у тому числі:4 602,0233,60742 428,6852,3577
1.4.1витрати на оплату праці1 924,0061,50821 118,3451,0857
1.4.2відрахування на соціальні заходи423,2810,3318246,0360,2388
1.4.3амортизаційні відрахування45,2060,035426,2760,0255
1.4.4витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших
  передбачених законодавством обов’язкових платежів
1 036,1080,8122313,1090,3040
1.4.4інші витрати1 173,4210,9198724,9180,7037
2Адміністративні витрати, у тому числі:1 931,8361,51431 080,1781,0486
2.1витрати на оплату праці1 391,9611,0911778,3090,7556
2.2відрахування на соціальні заходи306,2310,2400171,2280,1662
2.3амортизаційні відрахування15,6720,01238,7630,0085
2.4витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів0,0000,00000,0000,0000
2.5інші витрати217,9710,1709121,8780,1183
3Витрати на збут, у тому числі:869,5500,6816486,2050,4720
3.1витрати на оплату праці641,5290,5029358,7080,3482
3.2відрахування на соціальні заходи141,1360,110678,9160,0766
3.3амортизаційні відрахування1,5610,00120,8730,0008
3.4інші витрати85,3230,066947,7080,0463
4Інші операційні витрати0,0000,00000,0000,0000
5Фінансові витрати0,0000,00000,0000,0000
6Повна собівартість13 938,80310,92637 793,8237,5660
7Розрахунковий прибуток, у тому числі:0,0000,00000,0000,0000
7.1податок на прибуток0,0000,00000,0000,0000
7.2дивіденди0,0000,00000,0000,0000
7.3резервний фонд (капітал)0,0000,00000,0000,0000
7.4на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)0,0000,00000,0000,0000
7.5інше використання прибутку0,0000,00000,0000,0000
8Сума компенсації/вилучення на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період0,0000,00000,0000,0000
9Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн13 938,8037 793,823
10Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м310,937,57
11Обсяг реалізації, тис. м31 275,711 030,11
      

 

У к р а ї н а

 

ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                       

РІШЕННЯ

 

Про встановлення тарифів

на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» 

 

На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
 • на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,47 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
 • на послуги з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,94 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

 

 1. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.

 

  Додаток № 1
 до рішення виконавчого комітету
 Южненської міської ради
 від “03” травня 2018 р. 
 № 1268
 
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
комунального підприємства «Водопостачання та каналізація» (м. Южне)
     Без ПДВ 
№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого постачання холодної води
 (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Послуга з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
тис. грн на рікгрн/м3тис. грн на рікгрн/м3 
123456 
1Виробнича собівартість, у т. ч.: 7 412,6178,73045 096,7486,0454 
1.1прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,0000,00000,0000,0000 
1.1.1електроенергія0,0000,00000,0000,0000 
1.1.2інші прямі матеріальні витрати0,0000,00000,0000,0000 
1.2прямі витрати на оплату праці 0,0000,00000,0000,0000 
1.3інші прямі витрати, у т. ч.: 4 349,6965,12303 109,0303,6877 
1.3.1частка прямих витрат на централізоване водопостачання4 349,6965,12303 109,0303,6877 
1.3.2відрахування на соціальні заходи0,0000,00000,0000,0000 
1.3.3амортизаційні відрахування0,0000,00000,0000,0000 
1.3.4інші прямі витрати0,0000,00000,0000,0000 
1.4загальновиробничі витрати, у т. ч.: 3 062,9213,60741 987,7182,3577 
1.4.1частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення3 062,9213,60741 987,7182,3577 
1.4.2загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
2Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 285,7521,5143884,0541,0486 
2.1частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення1 285,7521,5143884,0541,0486 
2.2адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
3Витрати на збут, у т. ч.: 1 043,1061,2285717,2160,8507 
3.1частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення578,7370,6816397,9270,4720 
3.2витрати на оплату праці255,6970,3012175,8110,2085 
3.3відрахування на соціальні заходи56,2530,066338,6790,0459 
3.4амортизаційні відрахування0,0000,00000,0000,0000 
3.5матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)0,0000,00000,0000,0000 
3.6послуги сторонніх організацій по обслуговуванню  квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку)0,0000,00000,0000,0000 
3.7витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів152,4190,1795104,8000,1243 
3.8інші витрати0,0000,00000,0000,0000 
4Інші операційні витрати0,0000,00000,0000,0000 
4.1частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення0,0000,00000,0000,0000 
4.2інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
5Фінансові витрати 0,0000,00000,0000,0000 
5.1частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення0,0000,00000,0000,0000 
5.2фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
6Повна собівартість9 741,47511,47336 698,0197,9447 
7Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,0000,00000,0000,0000 
7.1частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення0,0000,00000,0000,0000 
7.2частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення0,0000,00000,0000,0000 
7.3чистий прибуток  з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
7.4податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)0,0000,00000,0000,0000 
8Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом9 741,4756 698,019 
9Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (без ПДВ)11,477,94 
10Обсяг реалізації, тис.м3849,06843,08 
       

 

Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей

Интересные публикации по этой теме:

Добавить комментарий

Не пишите глупости, пожалуйста.