РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

Городская хроника

У к р а ї н а

 

ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                       

РІШЕННЯ

 

Про встановлення тарифів

на централізоване водопостачання та водовідведення

комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» 

 

На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
 • на централізоване водопостачання – 10,93 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість),
 • на централізоване водовідведення – 7,57 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

 

 1. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.

 

    Додаток № 1
 до рішення виконавчого комітету
 Южненської міської ради
 від «03» травня 2018 р. 
 № 1267
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

комунального підприємства “Водопостачання та каналізація” (м. Южне)

 
        Без ПДВ

 з/п
Найменування показників централізоване водопостачання централізоване водопостачання
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 11 137,418 8,7304 6 227,440 6,0454
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 5 142,251 4,0309 1 836,114 1,7824
1.1.1 електроенергія 669,973 0,5252 861,345 0,8362
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання 4 194,402 3,2879 974,769 0,9463
1.1.3 витрати на реагенти 277,875 0,2178 0,000 0,0000
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 770,905 0,6043 966,805 0,9385
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 622,239 0,4878 995,836 0,9667
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 169,599 0,1329 212,697 0,2065
1.3.2 амортизаційні відрахування 327,936 0,2571 783,139 0,7602
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 124,704 0,0978 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 4 602,023 3,6074 2 428,685 2,3577
1.4.1 витрати на оплату праці 1 924,006 1,5082 1 118,345 1,0857
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 423,281 0,3318 246,036 0,2388
1.4.3 амортизаційні відрахування 45,206 0,0354 26,276 0,0255
1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших
  передбачених законодавством обов’язкових платежів
1 036,108 0,8122 313,109 0,3040
1.4.4 інші витрати 1 173,421 0,9198 724,918 0,7037
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 1 931,836 1,5143 1 080,178 1,0486
2.1 витрати на оплату праці 1 391,961 1,0911 778,309 0,7556
2.2 відрахування на соціальні заходи 306,231 0,2400 171,228 0,1662
2.3 амортизаційні відрахування 15,672 0,0123 8,763 0,0085
2.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів 0,000 0,0000 0,000 0,0000
2.5 інші витрати 217,971 0,1709 121,878 0,1183
3 Витрати на збут, у тому числі: 869,550 0,6816 486,205 0,4720
3.1 витрати на оплату праці 641,529 0,5029 358,708 0,3482
3.2 відрахування на соціальні заходи 141,136 0,1106 78,916 0,0766
3.3 амортизаційні відрахування 1,561 0,0012 0,873 0,0008
3.4 інші витрати 85,323 0,0669 47,708 0,0463
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 13 938,803 10,9263 7 793,823 7,5660
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилучення на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 0,000 0,0000 0,000 0,0000
9 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 13 938,803 7 793,823
10 Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 10,93 7,57
11 Обсяг реалізації, тис. м3 1 275,71 1 030,11
           

 

У к р а ї н а

 

ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                       

РІШЕННЯ

 

Про встановлення тарифів

на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

(з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» 

 

На підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством «Водопостачання та каналізація», керуючись підпункту 2, пункту а, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №_280/97-ВР, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення рівня відшкодування споживачами вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет Южненської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству «Водопостачання та каналізація» на 2018 рік, зі структурою, наведеною в додатку 1 до цього рішення, у розмірах:
 • на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,47 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
 • на послуги з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 7,94 грн. за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

 

 1. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника управління житлово-комунального господарства Д.В. Любівого.

 

    Додаток № 1
 до рішення виконавчого комітету
 Южненської міської ради
 від “03” травня 2018 р. 
 № 1268
 
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
комунального підприємства “Водопостачання та каналізація” (м. Южне)
          Без ПДВ  
№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого постачання холодної води
 (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Послуга з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)  
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3  
1 2 3 4 5 6  
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 7 412,617 8,7304 5 096,748 6,0454  
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 4 349,696 5,1230 3 109,030 3,6877  
1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання 4 349,696 5,1230 3 109,030 3,6877  
1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 3 062,921 3,6074 1 987,718 2,3577  
1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 3 062,921 3,6074 1 987,718 2,3577  
1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 285,752 1,5143 884,054 1,0486  
2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 1 285,752 1,5143 884,054 1,0486  
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
3 Витрати на збут, у т. ч.: 1 043,106 1,2285 717,216 0,8507  
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 578,737 0,6816 397,927 0,4720  
3.2 витрати на оплату праці 255,697 0,3012 175,811 0,2085  
3.3 відрахування на соціальні заходи 56,253 0,0663 38,679 0,0459  
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
3.6 послуги сторонніх організацій по обслуговуванню  квартирних засобів обліку (в т.ч. на періодичну повірку) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів 152,419 0,1795 104,800 0,1243  
3.8 інші витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
6 Повна собівартість 9 741,475 11,4733 6 698,019 7,9447  
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
7.3 чистий прибуток  з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000  
8 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом 9 741,475 6 698,019  
9 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (без ПДВ) 11,47 7,94  
10 Обсяг реалізації, тис.м3 849,06 843,08  
             

 

Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей

Интересные публикации по этой теме:

Залишити відповідь

Не пишите глупости, пожалуйста.