южненська громада

Якою буде Южненська ОТГ до 2030 року: розроблено три сценарії розвитку

Городская хроника

Нещодавно в міськраді був затверджений важливий для нашої громади документ – Стратегія сталого розвитку Южненської ОТГ на період до 2030 року. В результаті адміністративної реформи в Україні і відповідно до розпорядження Кабміну, Южне стало центром об’єднаної територіальної громади. До складу Южненської ОТГ увійшли населені пункти: селище міського типу Нові Білярі, села Білярі, Булдинка, Григорівка, Сичавка та Кошари.

З метою забезпечення розвитку новоствореної громади, розв’язання насущних проблем, створення нових цілей для соціально-економічного розвитку громади, розроблена Стратегія сталого розвитку Южненської ОТГ до 2030 року. В 2020 році був  сформований керівний комітет та робоча група з розробки Стратегії.  До складу комітету увійшли  представники міськради, старости населених пунктів та голови депутатських комісій. До робочої групи були залучені представники підприємств, установ, громадських організацій,  місцевого самоврядування та депутати. Головний розробник Стратегії – управління економіки міськради (очолює Наталя Гнєушева).

«Пріоритети та конкретні заходи можуть коригуватися у процесі реалізації Стратегії, виходячи з невідкладених потреб та наявних ресурсних можливостей економіки громади. Розробка Стратегії – це не односторонні зобов’язання місцевої влади перед населенням, а організація конструктивного діалогу органів місцевого самоврядування, державної влади, населення і підприємств, розташованих на території, з метою її розвитку. Цей процес сприяє зміцненню іміджу території у населення і потенційних інвесторів як такої, що має перспективне майбутнє», – зазнавається в документі.

У  рамках формування прогнозу розглянуто три сценарних варіанти:

• негативний – ґрунтується на негативних оцінках темпів соціально-економічного розвитку, поєднанні несприятливих зовнішніх факторів та уповільнення темпів зростання економіки ОТГ;

базовий є відображенням найбільш вірогідних тенденцій розвитку міста, зовнішніх факторів, припускає збереження ключових умов, трендів функціонування соціально-економічного комплексу міста;

позитивний –  характеризується покращенням загальних соціально-економічних умов (як зовнішніх, так і внутрішніх) та враховує формування сприятливих умов відтворення регіонального господарського комплексу.

Прогноз щодо негативного сценарію

Проявами та характеристиками  такого сценарію саме на рівні економіки та соціуму  слід визнавати: стабільність або скорочення доходної частини бюджету з урахуванням стратегічних планів та завдань; скорочення робочих місць, кількості підприємців, підприємств малого та  середнього бізнесу; обмеженість дій інвесторів, високі ризики інвестицій в національну економіку; скорочення інвестицій в реальний сектор економіки; скорочення обсягів виробництва в регіоні (Одеська область) та зменшення попиту на послуги виробничого та невиробничого характеру; історично сформована спеціалізація міста залишається, але відсутні перспективи інноваційного розвитку та відповідного цільового проєктування; скорочення транспортної інфраструктури та її занепад; скорочення населення регіону та його подальша міграція за кордон; руйнування наявних інституцій підтримки малого та середнього бізнесу; згортання цільових проєктів та програм розвитку інфраструктури; посилення бюрократичного тиску на малий і середній бізнес; зниження якості послуг та відповідне зростання цін; зростання рівня незадоволення державною, регіональною та місцевою владою.

Основним завданням у цьому випадку є мінімізація для населення та бізнесу ризиків, спричинених погіршенням соціально-економічної ситуації в країні, регіоні та світі. Управлінські технологій та цільові підходи, які потребують свого залучення та впровадження в практику:

 • вивчення та впровадження світового досвіду стимулювання економіки за рахунок внутрішніх резервів;
 • посилення програм та проєктів підтримки  малого та середнього бізнесу, залучення інструментарію бізнес-освіти та бізнес-інкубації на рівні організаційних заходів міської влади;
 • розробка та впровадження антикризової політики як набору інструментів компенсаційного та мотивуючого характеру, змін пріоритетів підтримки та цільового впливу;
 • активізація дій влади щодо переходу на інший сценарій розвитку за умов цільової підтримки населення.

Прогноз щодо базового сценарію розвитку

Базовий сценарій в цілому ґрунтується на збереженні сформованих позицій та досягнутих результатів, очікується стабільність  тенденцій розвитку за основними соціально-економічними показниками, зорієнтований на максимальне залучення існуючого потенціалу.

Проявами та характеристиками  такого сценарію є: стабільність  прибуткової частини бюджету та оптимізація витратної з урахуванням стратегічних планів та завдань; незмінність (поступове зростання) показників темпів росту та приросту населення, безробіття та введення нових робочих місць; стабільне забезпечення енергоносіями та поступове впровадження енергоефективних технологій; покращення транспортної інфраструктури та відповідного забезпечення населення; наявність інвестицій, але в межах запланованих проєктів;

Актуальні управлінські підходи та технології, що сформують стабільність та перспективу переходу до позитивного сценарію:

 • посилення роботи с менеджментом за рахунок цільових освітніх проєктів;
 • підвищення кваліфікації, стажування в Україні та за кордоном;
 • розробка та впровадження програм і проєктів підготовки підприємців – соціальне підприємництво, сфера послуг, управління інноваційними проектами та інші;
 • анкетування та опитування населення з можливістю більш ефективного та відкритого ухвалення рішень (особливо в питаннях туристичного бізнесу та відповідного сервісу);
 • надання якісних адміністративних послуг;
 • діджиталізація, оновлення технічного та технологічного забезпечення;
 • будівництво нових об’єктів та реконструкція існуючих.

Прогноз щодо позитивного сценарію

Такий прогноз ґрунтується на успішному управлінському впливі на внутрішньо-регіональне середовище і його реалізація формує новітні перспективи для виконання планів Стратегії.

Проявами та характеристиками  такого сценарію слід визнавати: стабільне зростання дохідної частини бюджету та оптимізація витратної з урахуванням стратегічних планів та завдань; зростання заробітної плати найманих працівників та доходів бізнесу;  покращення показників ведення бізнесу, створення «зеленого простору» для підприємництва; нарощення експортоорієнтованості бізнесу, особливо малого та середнього; розвиток агровиробництва та підприємств із переробки сільгосппродукції; активний розвиток ринкової інфраструктури та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; формування позитивного іміджу території громади; перехід на інноваційні енергоефективні технології опалення; залучення інноваційних та смарт-технологій проєктування й будівництва; системне та інтенсивне озеленення території;  удосконалення транспортної інфраструктури та залучення додаткових інвестицій в цю галузь; будівництво доступного та енергоефективного житла, енергомодернізація житлового фонду, відновлення та капремонт доріг і внутрішньо-квартальних проїздів; будівництво власних очисних споруд та принципове покращення водопостачання; програми надання фінансової підтримки ОСББ та запуску нових потужностей з переробки та утилізації відходів; розширення та стимулювання розвитку сфери охорони здоров’я;  відкриття нових закладів освіти; створення нових,  розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду; формування позитивного міжнародного, міжрегіонального інвестиційного клімату з елементами промаційних компаній, участю у закордонних та національних виставках, форумах, конференціях з метою максимального залучення ефективних інвесторів; активний розвиток програм промислового, сільського та екологічного туризму на платформах асоціацій, кластерних угод та врахування інтересів громади; створення унікального туристично-привабливого продукту та власного туристичного оператора; формування відкритого інформаційного простору громади та активізація залучення смарт-технологій в обслуговування населення; розробка проєктів постійного моніторингу міської думки щодо розвитку громади, змін у стратегічних та тактичних планах.

Актуальні управлінські підходи й технології, що сформують стабільність та перспективу:

 • розробка цільової іміджевої політики з елементами брендінгу;
 • формування  комплексної оцінки та моніторингу стану підприємств туристичної сфери;
 • розробки програм та проєктів підтримки бізнесу;
 • формування бізнес-асоціацій та кластерів за пріоритетними напрямами розвитку громади,  положень соціальної та екологічної політики, розвитку соціальної відповідальності та підтримки агросектору, освітніх установ, закладів охорони здоров’я, туризму.

Использование материалов разрешается только при условии наличия прямой ссылки на адрес материала на сайте www.yuzhny.info.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и наш аккаунт в Instagram - будьте всегда в курсе наших новостей

Интересные публикации по этой теме:

3 thoughts on “Якою буде Южненська ОТГ до 2030 року: розроблено три сценарії розвитку

 1. З усіх позитивних сценаріїв, прогнозуємих у попередні роки керування містом і громадою, реалізовано VIP-вбиральню. Всі спроби залучити інвесторів в місто виглядали як косметика на його обличчі для створення більш привабливих умов при вступі у сумнівні відносини під час продажу земель громади. Прикро!

Залишити відповідь

Не пишите глупости, пожалуйста.